fbpx

Polityka prywatności „Dotyk Spokoju”

Magdalena Krzyżowski, jako właściciel Dotykspokoju.pl, w tym, nie tylko ograniczone do adresu www.dotykspokoju.pl, używa Serwisu do informowania o swoich produktach i informacjach firmowych, ale również do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas odwiedzania strony, niezbędnych do realizacji usług i funkcjonalności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego, kto odwiedza witrynę, przegląda i korzysta z jej usług i funkcjonalności. Odwiedzając i korzystając z Serwisu akceptujesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany w Polityce Prywatności.

Dotykspokoju.pl szanuje Twoją prywatność i rozumie znaczenie ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejsze oświadczenie prywatności, identyfikuje i opisuje rodzaje danych osobowych, jakie mogą być zbierane od Ciebie, kiedy odwiedzasz strony, jak wykorzystywane są te informacje, gdy są przekazywane osobom trzecim i jak chronić te informacje.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Krzyżowski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DOTYK SPOKOJU Magdalena Krzyżowski z siedzibą ul. Tatrzańska 21a/33, 93-219, Łódź, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7292407082 REGON: 387292037; e-mail: kontakt@dotykspokoju.pl

Jakie dane zbieram i dlaczego je zbieram:

 1. Informacje, które zbieram o Tobie:
 • kiedy telefonicznie lub e-mailem podajesz dane osobowe
 • jeśli poprosisz mnie o pozostanie z tobą w kontakcie;
 • jeśli kontaktujesz się ze mną lub korespondujesz ze mną (na przykład telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób), aby uzyskać więcej informacji na temat produktu lub usług opieki posprzedażnej i wsparcia usług, zgłosić problem ze stroną internetową lub produktem lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Korzystasz z moich usług stacjonarnie, wypełniasz formularz klienta. Dane osobowe, które mi przekazujesz, mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, dane identyfikacyjne (NIP, REGON) i wszelkie inne informacje, które są niezbędne do wykonania mojej usługi.

Dlaczego zbieram dane osobowe i jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Dotykspokoju.pl może wykorzystywać powyższe dane osobowe przechowywane na Twój temat w następujących celach (cele, dla których potrzebujemy Twojej zgody są oznaczone *):

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, realizacji zamówienia, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień produktów i usług— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newsletter od Administratora na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO). Dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i adresu email.
 4. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 5. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeńzwiązanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługachświadczonych przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 12. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 13. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 14. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Dotyk Spokoju oraz LinkedIn pod nazwą Magdalena Krzyżowski i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

w celu wchodzenia w interakcje poprzez Messenger w portalu Facebook – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

W przypadku niektórych zastosowań danych osobowych (jak opisano powyżej) istnieje podstawa prawna na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych, abym mogła używać takich danych osobowych bez Twojej zgody (te zastosowania nie są oznaczone *).

Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy jest to konieczne, abym wykorzystała te informacje w celu zawarcia z Tobą umowy lub podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem z Tobą umowy, na przykład w celu przetworzenia zamówienia, zapewnienia opieki po, usługi wsparcia dla Ciebie lub zarządzanie kontem online. Obejmuje również okoliczności (takie jak opisane poniżej), w których mam uzasadniony powód do korzystania z Twoich danych, pod warunkiem, że podjęte zostaną odpowiednie działania w odniesieniu do Twoich praw i interesów:

 • aby zapewnić sprawną organizację mojej bazy danych;
 • prowadzenie badań i analiz danych (w tym informacji o zakupie), ponieważ pomaga mi to lepiej zrozumieć moich klientów, kim są i jak wchodzą w interakcję z Dotykspokoju.pl;
 • w celu poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa Witryny (na przykład w celach statystycznych, testowych i analitycznych, rozwiązywaniu problemów); oraz
 • aby upewnić się, że wiesz o jakichkolwiek zmianach w Witrynie lub warunkach niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku, gdy mam podstawę prawną do wykorzystywania Twoich informacji bez zgody (jak już opisałam powyżej), niniejsza Polityka prywatności spełnia mój obowiązek przetwarzania danych osobowych uczciwie i zgodnie z prawem oraz w sposób, jakiego możesz oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter relacji z Tobą, poprzez odpowiednie powiadomienie i wyjaśnienie sposobu, w jaki będą wykorzystywane twoje dane osobowe.

W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na wykorzystanie danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole zgody lub przekazując w inny sposób zgodę (na przykład za pomocą poczty elektronicznej, dostarczając nieobowiązkowe informacje, ustnie w siedzibie lub na piśmie), wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych danych osobowych do celów objętych konkretną udzieloną przez Ciebie zgodą. Na przykład przetwarzam Twoje dane osobowe tylko w celach marketingowych, jeśli uzyskam na to Twoją zgodę.

PLIKI COOKIES

Używam określonych narzędzi, takich jak pliki cookie, do zbierania danych o Twojej wizycie na stronie internetowej, takich jak identyfikator urządzenia lub unikalny identyfikator, typ urządzenia, informacje o komputerze i połączeniu, statystyki dotyczące odsłon, ruchu do i z  witryny, odnośnik URL, Internet Adres protokołu (IP) i standardowe informacje dziennika sieci.

Pliki cookie są rozpowszechniane przez serwery i nikt nie może uzyskać dostępu do informacji w nich zawartych. Informacje przechowywane w plikach cookie gromadzone są bezpośrednio i automatycznie przez Witrynę i przetwarzane w sposób zbiorczy i anonimowy.

Dotykspokoju.pl używa następujących rodzajów plików cookie:

 • ŚCIŚLE KONIECZNE PLIKI COOKIE: Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci przeglądanie Serwisu. Bez tych plików cookie, usługi oferowane przez Serwis (takie jak korzystanie z torby na zakupy lub dostęp do historii zamówień) nie mogą być świadczone.
 • ANALITYCZNE PLIKI COOKIES: Te pliki cookie są używane do mierzenia i analizowania sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Serwisu (na przykład ruchu w witrynie, całkowitej sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego, stron odwiedzanych najczęściej i stron, z których użytkownicy otrzymują komunikaty o błędach) w celu stałego ulepszania Serwisu. Wszystkie informacje zebrane przez te pliki cookie są w anonimowej formie (nawet jeśli zostały przekazane stronom trzecim) i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
 • FUNKCJONALNOŚĆ PLIKI COOKIE: Te pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, ale pozwalają Serwisowi na zapamiętanie wyborów i / lub preferencji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) w celu zaoferowania ci zaawansowanych, uproszczone i spersonalizowane funkcje.
 • WYKORZYSTANIE I REKLAMOWANIE PLIKÓW COOKIE: Pliki cookie służące do kierowania i reklamowania mogą być wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich interesów. Te pliki cookie mogą zbierać dość szczegółowe informacje na temat nawyków związanych z przeglądaniem za pośrednictwem witryny internetowej, takie jak produkty, które kliknąłeś lub umieściłeś w torbie na zakupy. Te pliki cookie pozwalają mi spersonalizować każdą bezpośrednią komunikację marketingową (np. E-mail) lub ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy lub pomóc mi zmierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Mogą również umożliwić mi (lub innym serwisom reklamowym, z którymi współpracujemy) śledzenie działań użytkowników online w czasie i na różnych stronach internetowych lub platformach w celu pomiaru statystyk naszych działań marketingowych, oraz do dostarczania reklam elektronicznych, które mogą być bardziej odpowiednie dla indywidualnych konsumentów i które poprawią ogólne wrażenia konsumentów. Obecnie nie odpowiadam na sygnały „nie śledzić” przeglądarki ani inne mechanizmy, które zapewniają metodę rezygnacji z gromadzenia informacji w sieciach stron internetowych i usług online, w których uczestniczę. Jeśli zrobię to w przyszłości, opiszę, jak to robię w niniejszej Polityce prywatności.
 • Piksel Facebook

Na Stronie stosuję piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskuję możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu mogę określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla mnie anonimowe, to znaczy, że nie widzę danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informuję Cię zgodnie ze stanem mojej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jednocześnie informuję, że Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Moja witryna może wykorzystywać pliki „cookie” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z mojego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.

Pliki cookie to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookie stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.dotykspokoju.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Rodzaje plików cookie:

Dla poszczególnych serwisów www.dotykspokoju.pl wykorzystywane są następujące pliki cookie:

 • Działanie podstawowe – Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem abonenta jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
 • Działanie / Analityka – Używamy tych plików cookie, żeby analizować, jak  nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są mi potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
 • Funkcjonalność – Te pliki cookie pozwalają mi na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, mogę dostarczyć Ci nasze usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookie „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zablokowanie plików cookie:

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookie”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki  tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Google Chrome

Uwaga: Proszę pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookie”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Z kim dzielę się danymi osobowymi:

Przekazuję Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA
  Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk
 • Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
  Popularyzacja działalności za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
  Popularyzacja działalności za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn  https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?
 • mBank S.A
  PŁATNOSCI za usługę
 • Biuro rachunkowe
  Obsługa rachunkowości
 • Kylos sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź

  Hosting https://www.kylos.pl/polityka-prywatnosci/

 • UAB “Mailer Lite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania
  Newsletter https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 6 lat
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookie lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

 

Jakie masz prawa do swoich danych osobowych:

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Dostęp. Masz prawo dostępu do danych, które posiadamy o Tobie. Będziemy potrzebować udowodnienia Twojej tożsamości, zanim udostępnimy Ci dane osobowe.
 • Naprawienie lub usunięcie. Masz prawo poprosić o poprawienie lub usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie (chyba że mamy prawne prawo lub obowiązek ich zachowania).
 • Ograniczenie. Masz prawo ograniczyć wykorzystywanie Twoich danych osobowych, jeśli dane są niedokładne, nasze wykorzystanie informacji jest niezgodne z prawem lub jeśli nie musimy już używać tych danych do celów, dla których je przechowujemy.
 • Zmiana preferencji. Możesz zmienić preferencje przetwarzania danych w dowolnym momencie. Na przykład, jeśli wyraziłeś zgodę na marketing bezpośredni, ale zmieniłeś zdanie, możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, kontaktując się z mii przy użyciu danych podanych poniżej lub klikając link „anuluj subskrypcję” w otrzymanej korespondencji.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych automatycznych procesów decyzyjnych lub ich dokładności, daj mi znać lub, aby zmienić swoje preferencje, patrz wyżej.
 • Przenoszenie danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania danych osobowych, które posiadamy na jego temat, w ustrukturyzowanym, elektronicznym formacie oraz do przesyłania takich danych do innego administratora danych, w przypadku gdy są to (a) dane osobowe, które mi przekazaliście oraz (b) jeśli przetwarzają te dane na podstawie Twojej zgody (takiej jak informacje o preferencjach marketingowych) lub w celu zawarcia z tobą umowy (np. do zarządzania Twoim kontem internetowym).
 • Skargi. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z mii. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony, masz prawo złożyć skargę do Biura Rzecznika Informacji.

Aby skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, napisz do mnie  na adres e-mail:  kontakt@dotykspokoju.pl z dopiskiem „dane osobowe”.

Jeśli poprosisz mnie, abym przestała przetwarzać Twoje dane osobowe w określony sposób lub usunęła Twoje dane osobowe, a tego rodzaju przetwarzanie lub informacje są potrzebne, aby ułatwić korzystanie z Witryny lub jest wymagane, aby umożliwić mi świadczenie usług (takich jak zarządzać swoim kontem internetowym), możesz nie móc korzystać z Witryny lub usługi tak jak wcześniej.

Nie obejmuje to Twojego prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, które może być wykonywane w dowolnym momencie bez ograniczeń. Odczekaj co najmniej 30 dni roboczych, aby Twoja prośba mogła zostać zrealizowana.

Wymienione powyżej prawa nie obejmują danych nieosobowych.

Nie dotyczy to żadnych danych, które jestem zobligowana zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 1 kwietnia 2021 roku.